› Généalogie

Karakoram - Indica (Original Strains) Généalogie

Ancêtres / Parents / Généalogie

  • Karakoram - Indica »»» Indica

Karakoram - Indica Hybrides / Croisements

Sélections / Héritiers directs